Här listar vi vädret för de mätstationer i Sverige som mäter pollenhalter i luften och gör pollenprognoser. Se halt för olika pollenarter idag och 3 dagar framåt. Du kan även lära dig hur en prognos för pollen görs!