Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons
Idag ons tor fre Säsong
Al feb-apr
Alm mar-maj
Sälg/vide apr-jun
Björk mar-jun
Hassel feb-maj
Bok maj-maj
Ek maj-jun
Gräs maj-sep
Gråbo jul-sep
Malörts­ambrosia sep-okt

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Annons

Pollenkarta

Idag 16 april

Al

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet

Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet