Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons
Idag tor fre lör Säsong
Al feb-apr
Alm mar-maj
Björk mar-jun
Bok maj-maj
Ek maj-jun
Gräs maj-sep
Gråbo jul-sep
Hassel feb-maj
Malörts­ambrosia sep-okt
Sälg/vide apr-jun

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Annons

Pollenkarta

Idag 24 april

Al

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet

Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet