Annons
Idag fre lör sön Säsong
Björk mar-jun
Sälg/vide apr-jun
Ek maj-jun
Gräs maj-sep
Al feb-apr
Alm mar-maj
Bok maj-maj
Gråbo jul-sep
Hassel feb-maj
Malörts­ambrosia sep-okt

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Annons

Pollenkarta

Idag 1 juni

Björk

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet

Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet