Annons

Vilket klimat kommer Sverige ha i framtiden?

mikael sjöstrand

Globalt väntas en temperaturökning på minst en och en halv till två grader. I Sverige väntas den på många håll bli ännu större. Den globala uppvärmningen bidrar till en varmare atmosfär, mer nederbörd och en stigande havsnivå men vad är det egentligen som händer när vi får ett varmare klimat?

Vi går mot ett varmare klimat, och det kommer att få konsekvenser för vårt djur- och växtliv. När temperaturerna blir allt högre avdunstar mer vatten och det gör att det kommer mer och kraftigare regn. Samtidigt gör klimatförändringarna så att havsnivåerna stiger, dels för att landisar och glaciärerna smälter, dels för att haven blir varmare (varmt vatten har större volym än kallt), och det kommer att få konsekvenser för vår planet.

Alla klimatscenarier visar att det blir varmare

Klimatinstitut runt om i världen har utvecklat klimatmodeller som ger en uppskattning av hur klimatet förändras när utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar ökar. Hur de utsläppen kommer förändras är såklart osäkert, men genom att utgå ifrån flera utsläppsscenarier som FN:s klimatpanel tagit fram kan man få en bild av framtidens klimat. I dessa scenarier är klimatpolitik och omställningen till fossilfritt avgörande för hur stora utsläppen blir under detta århundrade.

Genom att använda mätdata som visar hur Sveriges klimat har förändrats hittills och speciella klimatmodeller kan man se regionala skillnader i framtidens klimat. Med hjälp av dessa verktyg går det att uppskatta hur temperaturer och nederbördsmängder väntas förändras i Sverige.

Fler värmeböljor och mildare vintrar

Årsmedeltemperaturen i Sverige väntas stiga två till sex grader mot slutet av 2000-talet. Det betyder att vi kommer se fler värmeböljor under sommarhalvåret och mildare vintrar, vilket i sin tur kommer att påverka växtsäsongen.

En värmebölja är definierad i Sverige som en period med maxtemperaturer på 25 grader eller mer, tre dagar i rad eller fler. Värmeböljor väntas förekomma två till fyra gånger oftare mot slutet av detta århundrade jämfört med perioden mellan år 1961 och år 1990.

Tidigare växtsäsong

Temperaturförändringar kommer märkas av året om, dock väntas temperaturökningen vara något större under vinter och vår jämfört med höst och sommar. Det beror till viss del på att snötäckets utbredning och varaktighet minskar.

I och med att vintrarna blir mycket mildare väntas växtsäsongen starta uppemot två månader tidigare under slutet av 2000-talet jämfört med slutet av 1900-talet. 

I nästa artikel reder vi ut hur man tror nederbörd och havsvattennivåer förändras i Sveriges framtida klimat.

Majoriteten av tolkningarna utgår ifrån resultaten från SMHI:s klimatforskning vid Rossby Centre som har publicerats på SMHI:s hemsida.

Vad tyckte du om artikeln?

 

 

Publicerad 13 okt 2020