Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Långtidsprognos - Maj

VÄDERNYHETER
UPPDATERAD 10 MAJ 2024

Skriven av Lasse Rydqvist, Meteorolog på Klart

Besök av riktig vårvärme gör sig gällande i så gott som hela landet de första dagarna i maj, men föregås av ny kallare luft i norr.

Den förhållandevis torra långtidsprognosen ger vidare sken om att maj månad kan bjuda på mer högtrycksbetonat väder, vilket också inger hopp om en hel del sol.

TEMPERATUR - Inte varmt överallt
I landets södra halva väntas månaden inledas med  vårvärme och temperaturer över det normala. Den riktigt vårvarma luften når dock inte landets norra delar, utan här kan vi räkna med mer normala förhållanden.

Redan vecka 19 återgår det till ett kallare läge, framför allt i norra Sverige, med låga temperaturer för årstiden.

UPPDATERING/DISKUSSION: Prognosen för vecka 20 ändrades ganska drastiskt under den 7-8 maj från ett kallt läge till ett betydligt varmare. Hittills (1-10 maj) har månaden bjudit på kyla främst i nordost och värme i sydväst, men vecka 20 väntas nu bjuda på mellan 2-10 grader varmare än normalt för årstiden i hela landet.

I södra Sverige är det inga tydliga signaler, utan här väntas det bli normalvarmt under samma period. Möjligtvis varmare i främst Väst- och Sydsverige.

Sista veckan i maj ser dock ut att bjuda på ny värme i hela landet, men det är mycket osäkert.

  • Varmast under hela perioden ser det ut att bli i Västsverige.
  • Kallast under hela perioden ser det ut att bli i norra Norrlands inland och kustland.
     

NEDERBÖRD - Inga starka signaler
Nederbördsmässigt väntas maj månad bjuda på förhållandevis torrt väder. Det är statistiskt sett årets torraste månad och avvikelserna talar för ett högtrycksbetonat väderläge som dominerar.

UPPDATERING/DISKUSSION: Fortsatt finns signaler om blötare väder längst västerut i landet, främst i fjällen. I övrigt är det ett torrare läge nu som väntar resten av månaden från vecka 20 som går hand i hand med värmen och det högtrycksdominerade väderläget.

  • Torrast väntas det bli i nordost.
  • Blötast väntas det bli i fjällvärlden.
     

ÖVRIGA EUROPA
I nuläget ser en sydlig bana av jetströmmen hjälpa till att hålla området med det blötaste vädret på avstånd längre österut. Inledningen av månaden ger dock blötare förhållanden runt Frankrike och i sydöstra Europa.

Efter en varm inledning över Centraleuropa, förflyttas väderregimen med värme mot sydvästra Europa. Periodvis kommer vi även se temperaturer över det normala runt Medelhavet och upp mot Sydnorge.

UPPDATERING: Förändringar i jetströmmens placering ger en betydligt blötare regim över nordvästra Europa, samtidigt som det blir betydligt torrare i sydost. Även något nordligare placering över Skandinavien.

 

OSÄKERHETER - Lågtrycksbanor över Europa
Det är emellertid inga starka signaler runt mitten av maj månad som talar för ett torrt väderläge och jetströmmens placering är mycket osäker här. I förlängningen innebär det också en stor osäkerhet i hur långt norrut lågtrycken färdas över kontinenten.

Värmen i slutet av perioden ska också tas med en nypa salt, då dessa svaga signaler sannolikt ger nya utsikter längre fram.

UPPDATERING: Det finns fortfarande osäkerheter gällande hur länge värmen stannar kvar nu med nordligare lågtrycksbanor under mitten på månaden. Kalluft kan återvända till norra Skandinavien redan under vecka 21. Värmen i sydväst får dock mer stöd nu.

Publicerad 22 apr 2024