Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Långtidsprognos - Juli

VÄDERNYHETER

PUBLICERAD 19 JUNI 2024

UPPDATERAD 3 JULI 2024

Skriven av Lasse Rydqvist, Meteorolog på Klart

Det ser ut som att juli kan komma att bära upp sitt rykte som årets, statistiskt sett, varmaste månad - däremot inte för alla.

Vi har den föregående perioden legat mellan två regimer, där jetströmmens placering bidragit till att lågtrycken gärna vandrat in över Sverige. Vi ser nu signaler som tyder på att det här mönstret kan komma att ändras.

TEMPERATUR - Varmt även för årstiden

Det finns signaler som pekar på att det sannolikt blir varmare än normalt i stora delar av landet som får dominera vädret under juli månad. Undantaget blir för mellersta och norra Norrland som inledningsvis väntas få lägre temperatur än normalt för årstiden.

Runt mitten av juli kommer emellertid värmen leta sig in till så gott som hela landet. Men det är framför allt under avslutningen, mot vecka 30-31, som kan bjuda på mer ordentlig högsommarvärme.

UPPDATERING: Liksom för den inledande perioden av juni, så har mönstret i jetströmmens mönster förskjutits österut mot vad som var tanken från början. Detta har gjort att värmen snarare hamnat längre österut och istället har prognoserna svängt mot en betydligt ostadigare inledning på juli. Emellertid ser det fortfarande ut som att värme kan återvända mot vecka 29-30. Frågan är dock hur länge den får stanna kvar och vi ser inga stora avvikelser från det normala under avslutningen av månaden.

NEDERBÖRD - Periodvis blött

Långtidsprognosen för nederbörden har varit minst sagt föränderlig under den senaste perioden och prognosmaterialet har presenterat flera olika lösningar. Sannolikt blir det blött över främst norra Norrland och Västsverige, där vi ser de största avvikelserna utifrån det storskaliga mönstret. Därefter förflyttar sig området med blött väder för årstiden söderut, kanske redan under vecka 28-29. Det hänger också ihop med att det blir långsamt varmare. Varmare luft kan bära mer fukt och bilda kraftiga skurar som sannolikt under den här perioden, liksom under avslutningen av juli, kan bidra till lokalt stora nederbördsavvikelser i södra Sveriges inland.

UPPDATERING: Eftersom vi har sett en förskjutning av jetströmmens placering, på samma sätt som under inledningen på juni, så är lösningen nu blötare för inledningen av juli. Den blöta väderregimen kan även stå sig längre i nordväst under vecka 29-30.

ÖVRIGA EUROPA

En ordentligt varm prognos vilar över framför allt sydöstra Europa och delar av Medelhavet. Det handlar främst om Spanien, Italien, Balkan och Grekland som kan se betydligt varmare förhållanden än vad som är normalt för årstiden under en stor del av juli.

Nordöstra Europa väntas få kallare väder än brukligt under inledningen.

En mycket intressant avvikelse har länge funnits med runt Centraleuropa - där det väntas bli något kallare än normalt under en längre period för delar av Frankrike, Belgien, Nederländerna och Tyskland. Det hänger också ihop med den blöta väderregim som ser ut att kunna dominera i det området från vecka 28.

Samtidigt är det istället risk för en långvarig torka över sydöstra Europa, vilket kan leda till flera negativa konsekvenser för jordbruk, skogsbränder och vattentillgång exempelvis.

UPPDATERING: Främst betydligt blötare och kallare förhållanden över de brittiska öarna samt delar av Skandinavien. Inledningen är inte alls lika kall för nordöstra Europa.

OSÄKERHETER - Kraftiga lokala skurar

Det skall betonas att juli är den statistiskt sett blötaste månaden, då förekomsten av lokala och kraftiga skurar är mycket vanlig. Detta blir också en stor osäkerhetsfaktor när vi ser till nederbördsavvikelserna för just juli. Inlandet brukar således få generellt sett större nederbördsmängder i förhållande till kustnära platser och ute på öarna.

En stor osäkerhetsfaktor är emellertid orkansäsongen som drar igång över Atlanten. Dessa kraftiga lågtryck kan påverka strömningsmönstret runt Europa, vilket i sin tur kan göra att utfallet kastas om rejält i vissa fall.

- KÄLLHÄNVISNING / INFORMATION -

Under arbetet för denna långtidsprognos så används i stor utsträckning underlag från ECMWF och deras prognosmaterial för utökad räckvidd (extended range).

Därtill tas hänsyn till storskaliga meteorologisk och klimatologiska fenomen, exempelvis: ENSO, MJO, Plötslig stratosfärisk uppvärmning, Polarvirveln, Jetströmmen och NAO-index.

Vid uppdateringar tillkommer även flera globala vädermodeller för att uppnå en mer träffsäker bedömning. De använder prognosmaterial för medellång räckvidd (medium range) upp till 16 dygn.

Publicerad 17 jun 2024