Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Tromb - farlig och sällsynt luftvirvel


FOTO: ESPEN BIERUD

Det virvellika och fascinerande fenomenet som kan orsaka förödelse kallas för tromb, eller på engelska tornado. Tromber skapas från stora bymoln som även kan ge upphov till kraftigt regn eller hagel.

En tromb är en virvel som sträcker sig ner från ett bymoln och kan skapa vindhastigheter på uppemot 75 meter per sekund, vilket motsvarar dubbel orkanstyrka. Tromberna i Sverige blir normalt 10 till 100 meter i diameter, men i USA där de störst tromberna bildas kan de bli uppemot tio gånger större och nå dubbelt så höga vindhastigheter.

Hur bildas tromber?

En luftvirvel bildas först inuti bymolnet. Det kan ske om vindhastigheten är högre, högre upp i molnet samtidigt som vinden vrider, till exempel från ostlig till sydostlig riktning. På grund av luften högre upp rör sig snabbare och i en annan riktning högre upp i molnen vänder vinden nedåt. Det i sin tur skapar en rullande cirkulation inuti molnet.

Kraftiga uppåt- och nedåtvindarna i molnet gör sedan att den rullande cirkulationen vrids och blir stående. En tromb har då bildats och den kan göra skada både över hav och land.

Stor skada på hav och land

I och med att tromberna kan nå dubbel orkanstyrka är vinden så pass stark att båtar kan välta till havs och vindarna kan göra stor skada på natur och byggnader över land. Tromberna är däremot relativt små med sin diameter på 10 till 100 meter, och energin som krävs för att hålla dem levande kan ta slut efter några sekunder eller efter någon timme, därför är det ofta bara ett mindre område som berörs.

Ett ovanligt fenomen i Sverige

Det krävs mycket energi för att tromber ska kunna bildas och därför är de vanligast på sommaren. Då tromber är relativt små och kortlivade så upptäcks långt ifrån alla tromber i Sverige, men uppskattningsvis uppstår ett tiotal per år.

 

Andra fenomen som hör ihop med bymoln:


Hagel - hur kan det falla isbollar från himlen?

Åska - har du funderat på varför det åskar?

Publicerad 21 jul 2022