När uppstår snökanoner?

Snökanon-fenomenet uppstår när luft samlar på sig mycket vattenånga över hav på sin väg in mot land. Dessa snökanoner kan ge stora snömängder och förekommer vid nordliga till sydostliga vindar.

Publicerad 1 dec 2020