Hur kan det snöa och vara fem plusgrader?

mikael sjöstrand

Flera gånger de senaste veckorna har det snöat i södra halvan av landet medan det varit ett par plusgrader. Det kan bero på flera faktorer, men luftfuktigheten har en avgörande roll.

Nederbördstypen är inte bara beroende av temperatur utan även av luftfuktighet. Allt som oftast snöar det ju när det är nollgradigt och kallare, men om det är mycket torrt kan det snöa även om det är fyra eller fem plusgrader.

När den relativa luftfuktigheten är omkring 60 % eller lägre kan det snöa trots att det är flera plusgrader. Det är på grund av att en liten del av vatteninnehållet i snöflingan avdunstar när den faller genom torr luft och den kyls då av och kan därför fortsätta vara en snöflinga. 

När kan det hända då?

Detta sker oftast när ett lågtryck passerar österut över landet. Lågtrycket ger då ofta milda sydliga eller sydvästliga vindar och regn till en början, men vartefter att lågtrycket når österut slår det om till nordliga eller nordvästliga vindar. I samband med de nordliga vindarna blir luften i regel kallare och torrare och då brukar regnet övergå i snö. I de situationerna kan det falla snö trots att det är ett par plusgrader och i sällsynta fall även fem plusgrader.

Fenomenet med snö och plusgrader kan uppstå på flera olika sätt. De senaste veckorna har skeendet dock varit det som jag har beskrivit här.

Publicerad 17 mar 2020