Annons – Nasonex

Allergisk? Så lindrar du dina besvär 

Allergi kan beskrivas som en våldsam överreaktion på ett mycket litet hot. Immunförsvaret hos den som är allergisk reagerar med full kraft på ett främmande ämne, som i själva verket inte utgör någon fara för kroppen – till exempel pollen, djurhår och kvalsteravföring.

Fundera först om dina besvär är milda, måttliga – eller svåra.

1.         Har du svårt att sova och är trött dagtid?

2.         Har du svårt att prestera på arbetet – eller i skolan?

3.         Upplever du dina besvär som plågsamma?

Svarar du nej har du troligen milda besvär och kan välja en antihistaminmedicin.

Svarar du ja på minst en av frågorna har du troligen måttliga till svåra besvär och då är valet en anti-inflammatorisk nässpray.

Om du inte har uppnått symtomkontroll med ovan rekommendation kan man därefter prova med en kombination av antihistaminer samt anti-inflammatorisk nässpray, till exempel Nasonex och Clarityn.

 

Förkyld eller allergisk? Så vet du!

 

Läs alltid bipacksedeln. Nasonex® nässpray (mometasonfuroat) är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symtom (nästäppa, rinnsnuva, klåda och nysningar) vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Vid graviditet, amning eller om du redan använder läkemedel med kortison bör du rådfråga läkare före användning. Använd inte Nasonex om du är allergisk mot något innehållsämne, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Bayer.se.

Detta är en annons från vår partner och är inte skriven av redaktionen på Klart. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Klart-redaktionens åsikter.

Publicerad 21 apr 2020