Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Långtidsprognos - hur blir årets vinter?

Väder

Prognos uppdaterad 18 oktober

Vintern är den årstid då medeltemperaturen stigit som mest, idag motsvarar en kall vinter det som var normalt för 30 år sedan. Vilken typ av vinter får vi i år?

De kommande tre månaderna blir eventuellt kallare än normalt och relativt torra, framförallt i norr. Det storskaliga väderläget under början av vintern pekar på att högtrycksblockeringar kommer att vara återkommande på Nordatlanten och över Skandinavien. 

De kalla perioderna i vinter kommer troligen påminna oss om vintrarna som var för 30 år sen, då var det i snitt 1-3 grader kallare. Det är högtryckens placering på de nordliga breddgraderna som är avgörande för om det blir en eller flera kalla perioder i vinter.

November och december har däremot under de senaste elva åren oftast varit varmare än normalt, en trend som är tydligare i söder än i norr. För att det ska bli kallt i dagens klimat krävs det oftast kalluftsutbrott, kall luft som tvingas ner från nordpolen. I år är det framförallt två faktorer som ökar sannolikheten för det.

Väderutvecklingen under andra halvan av vintern är mer osäker, men tendenserna tyder på ett milt avslut med västliga vindar som tilltar.

Vilka signaler väntas styra väderläget i vinter?

De globala vädermönstren som är viktiga i år är:

Tillsammans bidrar dessa två faktorer till en tidvis svag jetström. När den är svag rör sig luft längre norrut och söderut än normalt, det ger i sin tur förutsättningar för extremt väder och stora avvikelser från det normala.

 

Klicka här och läs mer om hur man tar fram långtidsprognoser

 

 

 

Publicerad 18 okt 2022