Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Det kan bli kallt i vinter om polarvirveln rubbas

Väder

För att det ska bli riktigt kallt i vinter behöver polarvirveln rubbas. I år kan eventuellt en tidig start på snösäsongen i Sibirien vara startskottet till en rad kedjeeffekter som leder till ett par kalla perioder i vinter i Sverige. Vi reder ut hur det hänger ihop.

I takt med att soltimmarna blir färre på norra halvklotet bildas ett kallt och långvarigt lågtryck över nordpolen. Lågtrycket är en del av polarvirveln som håller kvar luften på nordpolen, men rubbas cirkulationen kan den extremt kalla luften nå ner över sydligare breddgrader.

Snötäckets utbredning på norra halvklotet under hösten kan påverka förutsättningarna för en kall vinter. Detta på grund av att högtryck har lättare att bildas över kalla ytor som till exempel snö.

När högtryck blir långvariga över Sibirien ökar sannolikheten för att den kalla polarluften skall nå ner över Europa och Nordamerika. Det förloppet kan starta med att högtrycket stör polarvirvelns cirkulation som sedan sätter igång en rad kedjeeffekter i atmosfären. 

Detta kan över tid kan leda till en svag jetström som sträcker sig långt från söder till norr. Vindarna rör sig då mer sydligt och nordligt än normalt jämfört med när jetströmmen är stark och västliga vindar dominerar.

Bilden illustrerar hur jetströmmen kan se ut på norra halvklotet. När den är svag är den mer vågformad, vilket leder till att kall och varm luft rör sig längre norrut och söderut än normalt. Vid en stark jetström är det en tydlig gräns mellan varm och kall luft, där den kallaste luften håller sig kvar nära polcirkeln.

När polarvirvlens cirkulation har rubbats kan nästa del av väderförloppet beskrivas som en snabb eller plötslig uppvärmning i stratosfären som bidrar till att högtryck bildas över Nordpolen och utlöser så kallade kalluftsutbrott. 

När vi får en plötslig uppvärmning av stratosfären dröjer det oftast en till två veckor innan man märker någon skillnad på våra breddgrader. Fenomenet gör inte så att hela vintern blir kall utan det handlar om en period med betydligt kallare väder än normalt. En sådan period kan vara allt från en knapp en vecka till någon månad.

Klicka här och ta del av årets vinterprognos.

Publicerad 18 okt 2022