Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Vårens första dag

VÄDER

uppdaterad 28 februari 2024

Skriven av Lasse Rydqvist, Meteorolog på Klart

Våren kan för många kännas långt borta efter en lång, mörk och kall vinter. Den 15 februari är dock ett lite speciellt datum - det är nämligen det tidigaste möjliga datum som den meteorologiska våren kan infalla i Sverige.

I mitten av februari händer en rad spännande saker - solens instrålning blir allt starkare och börjar bli mer märkbar. Att hitta lä för att börja njuta lite extra av solen är således en god ide från och med nu. Dessutom blir dagarna snabbt längre nu med ljusa mornar och sena kvällar. Men framför allt så kan nu även naturens tecken på våren börja visa sig.

Vad krävs för att det ska bli vår?

För att officiellt erkänna vårens ankomst krävs det att dygnets medeltemperatur håller sig över noll grader under en sammanhängande period av sju dygn. Först efter dessa sju dagar så vet vi om det har blivit meteorologisk vår. I så fall säger man att det var den första av dessa sju dagar som våren anlände.

Temperaturdygnet är lite speciellt också. Det räknas från kvällen innan till aktuell kväll. Det är därför först under kvällen den 21 februari som vi helt säkert kan veta om den meteorologiska våren anlände någonstans i landet den 15 februari. Normalt är det då Skånes sydspets som är först ut att få vår.

Vintern kan inte komma tillbaka

En anledning till att det finns ett startdatum för den meteorologiska våren är att när det väl har slagits fast att våren har anlänt kan det inte bli vinter igen. Det hör inte till ovanligheten att platser över sydligaste Sverige har vårtemperaturer (alltså en dyngsmedeltemperatur över noll grader) redan i december eller januari.

Det hade emellertid varit beklagligt att ropa ut vårens ankomst under midvintern för att därefter dras med en lång period av kyla och snö innan det börjar kännas som vår på riktigt. Nej, det är nog bra att vi har en mer ordentlig definition för vårens ankomst. Det är dessutom den enda årstiden som kräver hela sju dagar med en viss temperatur - de övriga kräver fem.

Vi hoppar ibland över vintern

Det förekommer också på vissa platser i landets södra delar att det aldrig blir meteorologisk vinter. Ett exempel på detta var den förhållandevis milda vintern 2021/2022 då Lund och Malmö gick direkt från meteorologisk höst till meteorologisk vår i februari. Detta då det aldrig hann bli tillräckligt kallt innan den 15 februari.

Klart erbjuder en årstidskarta som uppdateras kontinuerligt för att illustrera hur långt den meteorologiska våren har spridit sig över landet. Nedan kan vi följa vårens framfart:

Bilden visar vilka områden som har haft en dygnsmedeltemperatur på över noll grader under sju dygn på rad. Ljusgrön färg indikerar vår sedan den 15 februari respektive 19 februari. Mörkgrön färg indikerar vår sedan den 27 februari detta blir också första datumet som våren kom till Norrland.

Läs även om Bondepraktikans gamla talesätt för när det förväntas bli vår: Sju bakslag innan vår

Publicerad 15 feb 2024