Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Därför ser sommaren ut att bli extra varm i år

El Niños är ett naturligt väderfenomen som uppstår runt Stilla havet vart tredje till fjärde år. Hur stark El Niños väntas bli är svårt att säga, men mycket tyder på att den kan ha en påverkan på sommaren som kommer och ge oss varmare temperaturer globalt generellt. 

De senaste åren har vi haft en vädersituation där La Niña har haft en kylande effekt på klimatet. Vi går nu mot en period med det värmande väderfenomenet El Niño vilket väntas ge varmare temperaturer globalt.

La Niña och El Niño är naturliga väderfenomen som uppträder i Stilla havet i snitt vart 3-4 år. Under perioder med kraftig El Niño kan den globala medeltemperaturen öka med mellan 0,1-0,2 grader. Det är sannolikt att övergången från La Niña till El Niño sker under sommaren eller tidig höst i år. Det är dock okänt hur kraftig El Niño det blir i år.

El Niño påverkar främst klimatet i länder kring Stilla havet, men i och med att den globala medeltemperaturen ökar kan det ha effekt även i Europa. El Niños svaga påverkan i denna del av världen gör dock att det inte är möjligt att med säkerhet påstå att en situation med El Niño kommer göra att det blir en ovanligt varm sommar i Sverige.

Vad är då La Niña och El Niño och vad beror det på?

La Niña (som betyder flickan på spanska) och El Niño (som betyder pojken på spanska) beror på förändringar av de ostliga passadvindarna över Stilla havet, från Sydamerikas västkust till Australien och Indonesiens östkust.

Under La Niña är passadvindarna kraftigare och för med sig varmt ytvatten från Sydamerika till Australien och Indonesien. Detta gör att kallt djuphavsvatten kommer upp till ytan vid Sydamerikas västkust. Under El Niño är situationen det motsatta, passadvindarna mojnar och det varma havsvattnet blir kvar vid Sydamerikas kust.

Läs mer om La Niña och El Niño här. 

 

 

Publicerad 16 maj 2023