Majprognos – då kan det bli högsommarvärme

Maj brukar kunna bjuda på allt från högsommarvärme till sena bakslag med snöfall.  Efter den kyliga inledningen på maj i år börjar det nu bli varmare och eventuellt kan det bli en riktigt varm avslutning.

Temperaturrekord för maj ligger på omkring 25-30 grader och de flesta rekorden är ifrån slutet av månaden, samma vecka som i år ser ut att bjuda på det varmaste vädret. Efter en kall inledning på maj väntas andra halvan av maj bli varmare och inte lika blöt, men hur varmt och torrt beror på högtryckens placering.

17-23 maj: Varannandagsväder

Det blir en vecka med varannandagsväder hos många när lågtryck efter lågtryck når in från syd eller sydväst. Regn och skurar kommer förekomma de flesta dagar men däremellan finns det även utrymme för en del sol. Troligen blir det blötast i sydväst och färre dagar med regn i norr, framförallt i fjällen. Trots relativt ostadigt väder kommer det vara omkring 15-20 grader i söder och i norr några grader lägre. På grund av att det är fuktig luft som når upp över södra halvan av landet kan det förekomma ett par åskväder.

24-30 maj: Kan det bli högsommarvarmt?

Sista veckan av maj ser ut att bli varm och torr på många håll, eventuellt kan det bli högsommarvärme, det vill säga omkring 25 grader. Ett högtryck ser ut att placera sig över södra Sverige eller öster om Sverige, vilket ger förutsättningar för att det skulle kunna bli mycket varmt. En västlig luftströmmar tyder samtidigt på att det skulle kunna nå in en del regn över de sydvästra delarna av Sverige och även allra längst i norr.

Fortfarande stora osäkerheter i prognosen för sista veckan av maj!

Långtidsprognosen för sista veckan av maj är svårbedömd och förutsättningarna kan förändras. Vi på Klart kommer därför uppdatera väderprognosen allt eftersom under månadens gång.


Därför blir det soligt och varmt vid högtryck

Temperaturen avgör inte hur stark solen är

Publicerad 28 apr 2021