Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Långtidsprognos - April

VÄDERNYHETER
uppdatERAD 12 april 2024

Skriven av Lasse Rydqvist, Meteorolog på Klart

Trots perioder med kyla som strömmat in norrifrån under mars månad, så blir det den första månaden med något varmare väder än normalt i så gott som hela landet. Jetströmmen tar nu en nordligare bana mot våra breddgrader och Skandinavien hamnar tidvis mellan de varma och kalla luftmassorna.

Detta innebär snabba förändringar i temperatur under månaden som troligtvis bjuder på ytterligare bakslag. Aprilvädret är ju vidare väl känt som omväxlande, där det inte hör till ovanligheten att man kan få uppleva alla årstider under en och samma dag.

TEMPERATUR - Omväxlande
Det är svårt att ge en entydig bild av väderläget temperaturmässigt under april den här gången och det gäller att hänga med i svängningarna.

Vi ser just nu starkare signaler om att månaden kommer att inledas med en del vårvärme och höga temperaturer för årstiden i så gott som hela landet. Detta byts emellertid mot betydligare kallare luft ganska raskt. Ny mildluft från Atlanten kan återvända senare under andra veckan i april.

UPPDATERING: Jetströmmen får en betydligt sydligare bana och förflyttar sig österut. Detta gör att stora delar av landet får kallare väder än normalt för årstiden. Sista veckan går vi åt mer normala förhållanden igen i söder, samtidigt som det fortsätter att vara kallare än normalt i resten av landet månaden ut. Fler bakslag alltså.

Kallast väntas det bli runt landets mellersta delar i sammantaget under hela perioden.

NEDERBÖRD - Inga starka signaler
Nederbördsmässigt ser vi inga tydliga signaler om stora avvikelser från det normala för årstiden. Dock ser den första veckan ut att bjuda på relativt torrt väder i främst landets nordvästra och sydöstra delar.

UPPDATERING: Det väntas vara blött framför allt i landets södra delar under den av slutande perioden, men under sista veckan går vi återigen mot mer normala förhållanden. 

Torrast väntas det bli över främst norra fjällvärlden och runt östra Svealand i sammantaget under hela perioden.

 

ÖVRIGA EUROPA
Första veckan ser ut att behålla riktigt varm luft för årstiden över östra Europa, samtidigt blött ner mot delar av Medelhavet där lågtryck bildas.

Därefter tar kallare luft återigen över och vi kan se perioden med värme som snarare dominerar över de cenrala och västra delarna av Europa.

UPPDATERING: Torrare förhållande över de brittiska öarna, men blötare på flera håll över de centrala delarna. Värmen håller sig främst i de södra och östra delarna under den avslutande perioden.

 

OSÄKERHETER - "Aprilväder" och jetrömmens placering
Som tidigare har nämnts i artikeln så är april alltid en lurig månad med avseende på nederbörd då vi får en utbredd skuraktivitet samt byar av både snö, blötsnö eller hagel som bildas. Detta leder i sin tur till stora lokala variationer.

Jetströmmen väntas hålla en placering tvärs över Sverige under de första veckorna av månaden, vilket gör det svårbedömt hur länge värmen/kylan stannar kvar. Troligtvis ser vi snabba växlingar mellan mildluften i söder och den kallare luften i norr.

Publicerad 22 mar 2024