Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

27°

-

14

Februari

56%

26°

-

11

Mars

59%

26°

-

10

April

65%

24°

-

7

Maj

73%

22°

-

4

Juni

78%

19°

-

2

Juli

80%

20°

-

2

Augusti

76%

22°

-

4

September

66%

24°

-

6

Oktober

58%

24°

-

11

November

53%

25°

-

14

December

54%

27°

-

13