Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Varm luft över Arktis kan ge köldknäpp hos oss

foto: Istock

Väder

I samband med att luften på 10 till 50 km höjd över Arktis värms upp hastigt, kan kalluftsutbrotten bli långvariga i Sverige. I år ser detta ut att ske under slutet av februari, men det är en fördröjning innan det påverkar vädret hos oss. Här får du reda på hur det kommer sig och vad vi kan vänta oss i Sverige.

Det första som händer är att vindar på 50 km höjd saktar ner och vänder från västliga till ostliga, och då börjar luft på cirka 50 km höjd röra sig ner mot marken. Luften trycks då ihop och blir därför varmare på 10-50 km höjd. Temperaturen kan stiga med hela 50 grader, från 80 till 30 minusgrader.

När stratosfären blir varmare, vad händer då med vädret?

När stratosfären blir varmare bildas ett högtryck som vandrar mot jordytan på Arktis och när det når så lågt som ett par km höjd påverkas vädret hos oss. Ett starkt högtryck över Arktis försvagar nämligen jetströmmen och möjliggör för kraftiga förskjutningar av luftmassor som brukar vara långt norrut att leta sig till sydligare breddgrader. Till skillnad från normalläget när den kalla luften cirkulerar i norr.

Till följd av uppvärmningen ovanför Arktis blir det ofta kallt i Europa med vädermönster som ger nordliga eller ostliga vindar. Det brukar ske om högtrycken är kvar på ungefär samma plats över Island och Grönland, en så kallad Grönlandsblockering. Det kan medföra att det blir kallare än normalt under en period på som minst en vecka till uppemot någon månad.

Med en cirka veckas fördröjning påverkas vädret hos oss

Ofta går det att se om stratosfären blir varmare en till två veckor i förväg, men när högtrycket väl har bildats över Arktis tar det ytterligare någon vecka innan det blir kallt i Europa. Den arktiska luften kan även nå ner över Asien eller Nordamerika. I år väntas Nordamerika få en betydligt kraftigare köldknäpp på grund av detta väderförlopp än den som just nu finns i prognoserna för Europa.

Publicerad 9 feb 2023