Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

10°

10

Februari

56%

10°

9

Mars

65%

10°

11°

10

April

67%

15°

12°

10

Maj

71%

21°

12°

9

Juni

78%

27°

15°

6

Juli

82%

32°

17°

5

Augusti

82%

31°

18°

6

September

80%

25°

18°

6

Oktober

72%

18°

16°

6

November

50%

14°

8

December

41%

11°

10