Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-5°

-

8

Februari

57%

-1°

-

7

Mars

61%

-

8

April

60%

14°

-

9

Maj

62%

20°

-

11

Juni

67%

26°

-

11

Juli

74%

30°

-

9

Augusti

74%

29°

-

7

September

66%

22°

-

7

Oktober

59%

16°

-

6

November

46%

-

6

December

49%

-3°

-

9