Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-1°

-

16

Februari

41%

-

15

Mars

47%

-

15

April

52%

12°

-

13

Maj

56%

19°

-

13

Juni

60%

24°

-

12

Juli

64%

27°

-

11

Augusti

60%

26°

-

11

September

54%

21°

-

11

Oktober

46%

15°

-

12

November

30%

-

16

December

27%

-

18