Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

12

Februari

49%

-

10

Mars

50%

10°

-

13

April

56%

17°

-

12

Maj

61%

23°

-

11

Juni

67%

28°

-

10

Juli

67%

30°

-

10

Augusti

67%

28°

-

9

September

64%

25°

-

8

Oktober

57%

18°

-

9

November

40%

11°

-

11

December

36%

-

13