Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-1°

-

11

Februari

27%

-

11

Mars

34%

-

11

April

39%

14°

-

13

Maj

44%

20°

-

15

Juni

46%

23°

-

16

Juli

49%

24°

-

16

Augusti

53%

24°

-

13

September

48%

20°

-

11

Oktober

42%

14°

-

10

November

25%

-

11

December

19%

-

13