Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-8°

20

Februari

44%

-7°

18

Mars

46%

-2°

17

April

45%

15

Maj

41%

10°

16

Juni

38%

14°

10°

15

Juli

33%

18°

14°

16

Augusti

35%

20°

17°

16

September

48%

17°

16°

15

Oktober

46%

10°

12°

17

November

36%

19

December

31%

-4°

21