Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

-9°

-

4

Februari

64%

-6°

-

5

Mars

62%

-

6

April

52%

13°

-

9

Maj

50%

19°

-

13

Juni

43%

23°

-

16

Juli

40%

26°

-

17

Augusti

45%

26°

-

16

September

56%

21°

-

12

Oktober

61%

13°

-

9

November

61%

-

6

December

58%

-7°

-

5