Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-13°

-

15

Februari

36%

-11°

-

12

Mars

46%

-1°

-

11

April

49%

-

11

Maj

48%

16°

-

14

Juni

54%

22°

-

14

Juli

56%

25°

-

13

Augusti

52%

22°

-

15

September

44%

15°

-

14

Oktober

30%

-

16

November

22%

-4°

-

17

December

17%

-11°

-

16