Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

15°

18°

12

Februari

48%

15°

18°

11

Mars

48%

16°

18°

11

April

46%

16°

18°

10

Maj

47%

18°

19°

6

Juni

40%

20°

21°

5

Juli

54%

22°

22°

3

Augusti

59%

23°

23°

3

September

54%

23°

24°

7

Oktober

52%

20°

23°

11

November

49%

18°

21°

12

December

45%

16°

20°

12