Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Nya rutiner som kan bromsa klimatförändringen

Färre flygturer och mindre bilresande gör att utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar minskar, såklart. När utsläppen av luftföroreningar minskar ser vi effekten direkt, men när det handlar om växthusgaser går det inte lika fort.

Utsläppen av växthusgaser kommer till stor del från transport med bil, båt och flyg. I mars var det drygt 60 % mindre flygtrafik än samma månad förra året och troligen blir det en ännu större minskning i april.

När det gäller växthusgaser går det dock inte att omedelbart se någon effekt på klimatet vilket beror på att växthusgaser finns kvar länge i atmosfären. Koldioxid till exempel finns kvar i atmosfären i cirka 100 år. 

Utsläppen av växthusgaser på jorden är i och med det rådande läget betydligt lägre än de varit de senaste åren. Dock behöver människans utsläpp av växthusgaser fortsätta vara låga en längre tid än bara ett par månader för att kunna bromsa klimatförändringen. I det långa loppet behöver vi lära av det förändrade beteende som idag är ett måste, med mindre resande, för att kunna uppnå de nationella och internationella miljömålen som finns idag.

Luftkvaliteten blir däremot bättre direkt

För luftföroreningar ser det som sagt annorlunda ut. Luftföroreningar som till exempel kvävedioxid är kortlivade i atmosfären och därför har det minskade resandet i världen bidragit till ovanligt ren luft i städerna.

Biltrafiken har också minskat i Sverige. Kvävedioxidhalterna är lägre än medelvärdet från de senaste tre åren i Stockholm, Uppsala, Gävle och Södertälje visar mätningar från SLB-analys, som gör mätningar i dessa städer. Luftkvaliten varierar dock som vanligt från dag till dag.

Även om halterna av luftföroreningar är lägre än normalt i Sverige är skillnaden ännu större i andra delar av Europa och världen. I Nordamerika är luften 20–40 % renare på många håll. I norra Indien och i Pakistan kan man nu se Himalaya vilket brukar vara en ovanlig syn.

Leva mer hållbart

Förhoppningsvis kan vi lära oss förändra vårt beteende till att leva mer hållbart, vilket krävs för att vi tillsammans ska kunna bidra till att nå de globala klimatmålen.

Publicerad 15 apr 2020