Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

71%

30°

-

11

Februari

70%

30°

-

13

Mars

65%

30°

-

17

April

59%

29°

-

23

Maj

61%

28°

-

21

Juni

61%

28°

-

14

Juli

58%

28°

-

12

Augusti

58%

28°

-

14

September

63%

29°

-

16

Oktober

64%

30°

-

18

November

63%

29°

-

19

December

70%

30°

-

13