Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

24°

-

12

Februari

44%

24°

-

12

Mars

35%

24°

-

16

April

30%

24°

-

19

Maj

31%

23°

-

21

Juni

37%

23°

-

17

Juli

45%

24°

-

14

Augusti

43%

24°

-

15

September

37%

23°

-

18

Oktober

28%

23°

-

21

November

32%

23°

-

20

December

38%

23°

-

15