Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-29°

-2°

2

Februari

45%

-29°

-2°

2

Mars

54%

-26°

-2°

2

April

60%

-16°

-2°

4

Maj

43%

-6°

-2°

7

Juni

42%

-1°

6

Juli

46%

11°

9

Augusti

38%

11

September

24%

11

Oktober

26%

-9°

-1°

10

November

27%

-19°

-1°

4

December

14%

-25°

-2°

3