Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

17%

-4°

-

24

Februari

26%

-4°

-

18

Mars

30%

-

16

April

33%

-

14

Maj

38%

12°

-

14

Juni

38%

17°

-

14

Juli

41%

21°

-

14

Augusti

41%

20°

-

15

September

34%

15°

-

16

Oktober

27%

-

19

November

18%

-

20

December

12%

-1°

-

23