Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

16%

-4°

-

18

Februari

22%

-2°

-

14

Mars

35%

-

14

April

41%

11°

-

13

Maj

47%

18°

-

13

Juni

49%

22°

-

14

Juli

49%

23°

-

14

Augusti

52%

22°

-

12

September

43%

17°

-

13

Oktober

30%

11°

-

13

November

15%

-

17

December

12%

-1°

-

19