Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

30°

-

17

Februari

44%

30°

-

17

Mars

46%

30°

-

20

April

42%

29°

-

20

Maj

40%

27°

-

19

Juni

39%

26°

-

18

Juli

39%

25°

-

19

Augusti

45%

26°

-

16

September

43%

28°

-

14

Oktober

42%

30°

-

12

November

41%

30°

-

15

December

44%

30°

-

17