Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Så påverkas bin av väder

Väder

När bin samlar nektar och pollen från blommor har de en viktig uppgift - att hjälpa växter att bilda frukter och frön. Regn och kyla eller sol och värme? Bin är kräsna små varelser när det kommer till väder. Vilka är de optimala väderförhållandena för att bin ska trivas?

Vanligtvis är maj månad starten för många biodlare i Sverige, men detta år har majvädret varit väldigt kallt, vilket inte är till fördel för biodlarna. I Stefan Sandbergs biodling i Hammarstrand, Jämtland, är honungsskörden nu en månad sen. 

 -  Det har varit matbrist för våra bin på grund av vädret. Vårens temperaturer är såklart olika beroende på var i Sverige man befinner sig. Därför är det svårt att jämföra säsongsstarten för biodlarna i exempelvis Skåne och Jämtland, berättar Stefan Sandberg. 

Högsäsongen för bins honungsproduktion är i juni och juli när maskrosor och fruktträd blommar. Då samlar de på sig den mesta honungen inför vintern.

Vilken är den perfekta temperaturen för bin?

Bin tycker inte om när det är kallt, blåser mycket eller regnar. Vid detta väder väljer de att stanna kvar i kupan och väntar med att samla nektar till honungsförrådet. Extrem hetta och torka är inte heller en bra förutsättning för bin, då all växtlighet torkar ut.

Stefan Sandbergs biodling består av nordiska bin som tål ett hårdare klimat något bättre, men om temperaturen är kallare än drygt sju grader flyger de inte ut.

 - De perfekta omständigheterna för bina är en sommartemperatur på ungefär 22 grader samt att våren har börjat i lugn takt så att det finns gott om nektar och pollen, säger Stefan Sandberg.

Nordiska bin är anpassade till svenska förhållanden, men är idag en starkt hotad ras. Den ras som är vanligast är istället importerade, gula honungsbin. 

Vädret - en av flera komponenter 

Det är inte enbart vädret som gör att bins förutsättningar påverkas negativt, utan även kvalster och utsläpp av gifter som människor ligger till grund för skapar problem för bina. Bisamhällenas utveckling och mängden honung i kuporna hör även ihop med hur människor planerar odlingslandskapet och hanterar den vilda naturen. En mångfald av växter är på lång sikt minst lika viktigt som sommarvärme.

Flera arter försvinner

Nordiska bin är anpassade till svenska förhållanden, men är idag en starkt hotad ras. Den ras som är vanligast är istället importerade, gula honungsbin.

Enligt Naturskyddsföreningen finns det ungefär 270 arter vilda bin och humlor. Runt en tredjedel av alla bi- och humlearter står med på ArtDatabankens rödlista, vilket betyder att forskare bedömer att dessa arters överlevnad inte är självklar. Minskningen av arter, inte bara bin och humlor, går dessvärre i rask takt även globalt.

Det är inte enbart vädret som gör att bins förutsättningar påverkas negativt, utan även kvalster och utsläpp av gifter som människor ligger till grund för skapar problem för bina. Bisamhällenas utveckling och mängden honung i kuporna hör även ihop med hur människor planerar odlingslandskapet och hanterar den vilda naturen. En mångfald av växter är på lång sikt minst lika viktigt som sommarvärme.

 

 

 

Publicerad 25 maj 2020