Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Korallblekning vid Stora barriärrevet

KLIMAT, NYHETER
PUBLICERAD 10 APRIL 2024

Skriven av Lasse Rydqvist, Meteorolog på Klart

Mars 2024 blev den tionde rekordvarma månaden på rad globalt sett, där framför allt världshaven varit på rekordhöga nivåer under det senaste året.

Faktum är att enligt de senaste mätningarna så har Nordatlanten, som tidigare skrivits om, påvisat rekordhöga yttemperaturer under 400 dagar i sträck. Emellertid kommer den här artikeln att fokusera på läget vid korallreven utanför Australiens kust. Även där ser vi tydliga avvikelser med varmare ytvatten än vad som är normalt för årstiden. Detta speglas återigen delvis av det naturligt förekommande fenomenet El Niño, men med klimatförändringarna som den grundläggande orsaken.

Ythavstemperaturens medelavvikelse från referensperioden 1991-2020. Källa: Copernicus, C3S/ECMWF, ERA5

Korallblekning har funnits med länge som en tänkbar konsekvens av ett varmare världshav och under de senaste månaderna har flertalet rapporter kommit in från det beryktade Stora barriärrevet, vid Australiens kust. Dykare dokumenterar hur läget förändras, och även om korallblekning förekommit flera gånger tidigare är det nu ett signifikant område som berörs.


Fotat vid Lizard Island, Stora barriärrevet, Australien den 28 mars 2024 av Jez Roff, PhD student at the Centre for Marine Studies, University of Queensland.

Huruvida den snabba och omfattande ökningen av ythavstemperaturen är det enda som haft inverkan på korallerna återstår att se. Det är dock högst sannolikt den absolut största bidragande faktorn till det som nu sker vid korallreven i den här delen av världen.

Publicerad 10 apr 2024