Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Kan bli tionde rekordvarma månaden

klimat

PUBLICERAD 13 MARS 2024

Skriven av Lasse Rydqvist, Meteorolog på Klart

Den europeiska klimattjänsten Copernicus kunde tidigare i mars konstatera att februari 2024 blev den globalt sett nionde rekordvarma månaden på rad sedan juni 2023.

En stor mängd värmerekord slagits, emellertid med god marginal, på flera kontinenter redan under inledningen av mars månad. Detta sker samtidigt som världshaven fortsätter att ligga på rekordhöga nivåer.

Mer solinstrålning absorberas

Det som har föranlett den här trenden hänger framför allt ihop med klimatförändringarna, i kombination med det rådande El Niño fenomenet. Data från NASA visar även på att jorden absorberade ovanligt mycket solinstrålning, där således mindre reflekteras tillbaka.

Det ser vidare ut som att El Niño kommer att avta mer och mer senare i år och mot sommaren. Troligtvis går vi från El Niño till ett neutralt läge i stillahavsområdet någon gång under april-juni, enligt det amerikanska vetenskapliga organet NOAA. I förlängningen kan dessutom det omvända fenomenet "La Niña" uppstå någon gång under sensommaren.

Kan även mars bli rekordvarm?

- Under dessa förutsättningar är det inte bara möjligt, utan sannolikt att även mars månad blir rekordvarm globalt sett. Det skulle i så fall innebära mars 2024 blir den tionde rekordvarma månaden på rad, och frågan är om ens det räcker.

Säsongsprognoserna för senare i vår och inledningen på sommaren går isär. Under 2015/2016 så hade vi en längre följd av rekordvarma månader, närmare bestämt tolv (från april 2015 till april 2016). Det anmärkningsvärda är att vi nu slår dessa rekord, periodvis med god marginal, trots att det var en betydligt starkare El Niño då.

Publicerad 12 mar 2024