Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Den varma Nordatlanten

KLIMAT

PUBLICERAD 14 MARS 2024

Skriven av Lasse Rydqvist, Meteorolog på Klart

Det senaste året har Nordatlanten varit rekordvarm och man har alltså aldrig tidigare uppmätt så höga ytvattentemperaturer här tidigare.

Februari 2024 blev den nionde rekordvarma månaden, globalt sett, när vi tittar både på hur avvikelserna ser ut över land och över världshaven. Avvikelserna är större om vi bara skulle titta på landytorna, vilket har att göra med att världshaven värms upp betydligt långsammare. Men det som nu sker är något som förbryllar många inom forskarvärlden.

Bilden visar ytvattentemperaturen i Nordatlanten för varje enskilt år sedan 1981 tillsammans med normalperioden 1991-2020. Källa: Brian McNoldy, Senior Research Associate at the Univ. of Miami Rosenstiel School.

Världshaven blir allt varmare

I takt med klimatförändringarna går vi mot en varmare värld och således allt varmare världshav, men under just 2023 blev avvikelserna från det normala mycket stora på relativt kort tid. Framför allt under sommarhalvåret och en bit in på hösten. Att vi ser högre ythavstemperaturer i Nordatlanten under sommaren är inget konstigt, utan ett resultat av den ökande solinstrålningen. Men när vi analyserar just avvikelserna jämfört med tidigare år sedan 1981 så blir det tydligt att den senaste perioden mellan mars 2023 till mars 2024 verkligen sticker ut.

Bilden visar ytvattentemperaturen standardavvikelse i Nordatlanten för januari till mars 2024 jämfört med normalperioden 1991-2020. Källa: Brian McNoldy, Senior Research Associate at the Univ. of Miami Rosenstiel School.

Klimatförändringarna och El Niño

En anledning till detta är givetvis klimatförändringarna, men också den rådande El Niño som kan leda till att de högsta temperaturerna världen över når något högre än om fenomenet inte hade förekommit. Emellertid är det främst ytvattnet i Stilla Havet som blir betydligt högre under en El Niño, samma koppling finns inte för Nordatlanten.

Värmeböljorna över hav

Något som man kanske inte direkt förknippar med värmeböljor är att de faktiskt förekommer på samma vis utöver världshaven. Än varmare och mer ihållande värmeböljor är en konsekvens av klimatförändringarna, där vädersystem förflyttar sig betydligt långsammare. Det här skulle kunna vara en faktor som spelar in i varför just den här perioden blev ovanligt varm.

Konsekvenser

Vi kan inte vara helt säkra på vad detta kan få för konsekvenser på kort sikt eftersom vi nu befinner oss i ett outforskat klimat för den här delen av världshaven, men det kan onekligen komma att få negativ effekt för såväl djurliv som för andra levande organismer i systemet.

Det behövs nu mer forskning för att helt på bukt på vad det är som föranlett den här dramatiska och ihållande uppvärmning av Nordatlanten. Det som är säkert är att klimatförändringarna ligger till grund med en inverkan av El Niño och tillsammans kommer man långt för att redan nu kunna förklara det som nu sker.

Publicerad 15 mar 2024