Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Långtidsprognos - Juni

VÄDERNYHETER

UPPDATERAD 13 JUNI 2024

Skriven av Lasse Rydqvist, Meteorolog på Klart

Det blev betydligt mer värme och torka i prognosen för maj månad än vad som var tanken från början, och den här väderregimen ser ut att även stanna kvar delvis under juni.

Jetströmmen tar nu en relativt nordlig placering och tvingar in lågtrycken mot de brittiska öarna. Detta mönster blir gynnsamt ut för fortsatt värme längre österut, främst i södra Skandinavien. Samtidigt väntas mer periodvis värme och passerande nederbörd i norr.

TEMPERATUR - Varmt, men växlande i norr

Det har funnits signaler om en utbredd värme i landets södra delar i prognosmaterialet under en längre tid. Under den inledande perioden av juni månad så har den nu även spridit sig längre norrut i landet. Varmast ser det ut att kunna bli i Östersjölandskapen, då vi får mer västlig strömning. Detta kan, i sin tur, innebära mindre soltimmar i sydväst.

Runt vecka 23 och mitten av månaden ser det ut att bli svalare, med undantag för längst i söder. Även avslutningen av månaden ger varmare väder än normalt i hela landet.

UPPDATERING: Värme finns fortfarande kvar för den avslutande perioden av juni. Störst avvikelser ser vi i norra Sverige under vecka 25 och därefter i södra Sverige under vecka 26. Således har bilden för den avslutande perioden inte förändrats nämnvärt som vi såg att den gjorde för den inledande perioden av juni och framför allt för Västsveriges del.

NEDERBÖRD - Blötare i norr

Prognosmaterialet ger nu framför allt starkare signaler om en periodvis blöt månad i norra Sverige. Emellertid finns betydligt större osäkerheter nederbördsmässigt, jämfört med temperaturbilden.

De första veckorna ger blötast väder i västra Norrland. Men från vecka 25 finns inga starka signaler åt något håll. Efter en normaltorr vecka så väntas juni månad avslutas med en ny blötare period i fjällvärlden. Samtidigt väntas vi få det torraste vädret i östra Svealand och Götaland.

UPPDATERING: Jetströmmens ostliga placering ser fortfarande ut att stå sig under den avslutande perioden av juni och det blir en blöt vecka 25, men betydligt torrare under vecka 26. Det är emellertid osäkra lågtrycksbanor med flera lågtryck som ska passera landet den närmsta tiden och under vecka 25. I dagsläget är avvikelserna störst i landets västra delar.

ÖVRIGA EUROPA

Första veckan ser ut att behålla riktigt varm luft för årstiden över norra och östra Europa, samtidigt svalare i delar av västra och centrala Europa. Inledningsvis blött i väster, men den blöta regimen förskjuts österut i den avslutande perioden.

Senare letar sig värme in mot Spanien och stannar dessutom delvis kvar i östra Europa. Centrala Europa får det inte lika varmt, utan här finns också vissa signaler om periodvis blött väderläge.

OSÄKERHETER - Lågtrycksbanor

Det finns stora osäkerheter i exakt hur lågtrycken förväntas vandra över Europa under juni månad. Det har dock tillkommit mer stöd för en nordligare placering av jetströmmen, vilket också talar för att lågtrycken tar sikte mot västra Europa och vandrar norrut mot norra Skandinavien. Framför allt efter den inledande perioden av juni.

En stor osäkerhetsfaktor är emellertid orkansäsongen som kan dra igång i Atlanten under perioden. Dessa kraftiga lågtryck kan påverka strömningsmönstret runt Europa och på våra breddgrader, vilket i sin tur kan göra att utfallet kastas om rejält när vi börjar närma oss.

UPPDATERING: Det är fortfarande osäkra lågtrycksbanor under vecka 25. Det är därför svårbedömt att precisera exakt vilka områden i landet som kommer att få störst avvikelser från det normala med avseende på nederbörden.

- KÄLLHÄNVISNING / INFORMATION -

Under arbetet för denna långtidsprognos så används i stor utsträckning underlag från ECMWF och deras prognosmaterial för utökad räckvidd (extended range).

Därtill tas hänsyn till storskaliga meteorologisk och klimatologiska fenomen, exempelvis: ENSO, MJO, Plötslig stratosfärisk uppvärmning, Polarvirveln, Jetströmmen och NAO-index.

Vid uppdateringar tillkommer även flera globala vädermodeller för att uppnå en mer träffsäker bedömning. De använder prognosmaterial för medellång räckvidd (medium range) upp till 16 dygn.

Publicerad 23 maj 2024