Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

28°

-

12

Februari

58%

27°

-

12

Mars

64%

27°

-

8

April

72%

26°

-

4

Maj

78%

24°

-

2

Juni

78%

21°

-

2

Juli

81%

21°

-

1

Augusti

83%

24°

-

1

September

80%

28°

-

1

Oktober

70%

29°

-

5

November

59%

28°

-

10

December

52%

27°

-

14