Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

30°

-

12

Februari

58%

29°

-

11

Mars

64%

28°

-

7

April

71%

27°

-

5

Maj

78%

25°

-

3

Juni

76%

22°

-

3

Juli

79%

23°

-

1

Augusti

81%

25°

-

2

September

77%

28°

-

2

Oktober

68%

30°

-

5

November

59%

30°

-

9

December

54%

29°

-

12