Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

26°

-

21

Februari

34%

27°

-

18

Mars

42%

27°

-

22

April

62%

27°

-

14

Maj

78%

27°

-

2

Juni

84%

26°

-

0

Juli

85%

26°

-

0

Augusti

81%

28°

-

0

September

70%

30°

-

2

Oktober

56%

30°

-

10

November

40%

27°

-

19

December

31%

26°

-

24