Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

29°

26°

12

Februari

60%

29°

26°

11

Mars

64%

29°

26°

10

April

66%

27°

26°

8

Maj

70%

25°

24°

7

Juni

72%

23°

23°

6

Juli

75%

23°

22°

6

Augusti

73%

24°

22°

7

September

63%

25°

22°

9

Oktober

58%

26°

22°

12

November

55%

27°

24°

14

December

56%

29°

25°

12