Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

27°

-

15

Februari

57%

26°

-

12

Mars

59%

26°

-

11

April

66%

24°

-

7

Maj

74%

21°

-

3

Juni

80%

19°

-

2

Juli

81%

20°

-

2

Augusti

77%

22°

-

4

September

68%

24°

-

6

Oktober

59%

25°

-

11

November

54%

26°

-

14

December

55%

27°

-

14