Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

29°

-

10

Februari

63%

28°

-

10

Mars

61%

26°

-

12

April

64%

23°

-

9

Maj

67%

20°

-

6

Juni

69%

18°

-

5

Juli

73%

18°

-

4

Augusti

72%

20°

-

5

September

65%

22°

-

6

Oktober

62%

23°

-

9

November

63%

25°

-

9

December

67%

28°

-

9