Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

28°

-

12

Februari

59%

28°

-

12

Mars

62%

28°

-

10

April

68%

26°

-

6

Maj

79%

24°

-

3

Juni

82%

22°

-

2

Juli

84%

22°

-

2

Augusti

81%

24°

-

3

September

72%

26°

-

4

Oktober

62%

26°

-

9

November

56%

26°

-

12

December

56%

28°

-

12