Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

31°

-

9

Februari

61%

31°

-

9

Mars

64%

30°

-

8

April

70%

28°

-

5

Maj

80%

27°

-

2

Juni

82%

24°

-

2

Juli

84%

25°

-

1

Augusti

81%

26°

-

2

September

74%

28°

-

3

Oktober

64%

28°

-

6

November

59%

29°

-

10

December

58%

31°

-

10