Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

27°

-

14

Februari

62%

26°

-

10

Mars

64%

25°

-

11

April

69%

22°

-

7

Maj

82%

20°

-

2

Juni

84%

17°

-

2

Juli

86%

18°

-

1

Augusti

84%

20°

-

2

September

79%

23°

-

4

Oktober

69%

24°

-

9

November

62%

25°

-

13

December

63%

26°

-

14