Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

28°

-

14

Februari

65%

27°

-

11

Mars

66%

26°

-

10

April

71%

23°

-

8

Maj

80%

20°

-

3

Juni

82%

17°

-

2

Juli

87%

18°

-

1

Augusti

89%

21°

-

2

September

80%

24°

-

4

Oktober

70%

25°

-

9

November

66%

26°

-

13

December

66%

28°

-

13